کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)

هدف اصلی دوره مدیریت کسب و کار، تربیت و توانمندسازی سرمایه انسانی لازم برای ایفای نقش موثر در حوزه مدیریت کسب وکار است. مخاطبان دوره، افرادی با تجربه کاری قابل توجه و غالبا دانش آموختگان رشته های فنی- مهندسی و یا علوم پایه هستند که به دنبال کسب دانش مدیریتی لازم برای ادراه مطلوی تر کسب و کار خویش هستند.

1. دورس اصلی دوره کارشناسی ارشد MBA

کد درس

نام درس

تعداد واحد

1001

اخلاق و احکام کسب و کار

3

1002

اصول اقتصاد

3

1003

حسابداری برای مدیران

3

1004

مدیریت استراتژیک

3

1005

مدیریت بازاریابی

3

1006

مدیریت رفتار سازمانی

3

1007

مدیریت عملیات

3

1008

مدیریت مالی

3

1009

مدیریت منابع انسانی

3

1010

نظریه های سازمان و مدیریت

3

 

2. دروس تخصصی- اصلی گرایش

 

2.1. گرایش استراتژی

هدف دانش مدیریت استراتژیک کسب و کار، تبیین علل عملکرد برتر و موفقیت پایدار سازمان ها و راه دستیابی به آن ها است. دانشجویان این گرایش می آموزند که چگونه برخی از سازمان ها به مزیت رقابتی پایدار و عملکرد برتر دست می یابند. همچنین، دانشجویان روش به کارگیری آموزه های مدیریت استراتژیک برای سازمان خود را می آموزند. آگاهی از نظریه های پیشرفته مدیریت استراتژیک و تسلط بر ابزارهای متنوع این حوزه از اهداف این گرایش است. آشنایی با مفاهیم بنیادین مدیریت استراتژیک (مانند ارزش، ماموریت و چشم انداز)، انواع روش های تحلیل و برنامه ریزی استراتژیک، فرامین و فنون تفکر استراتژیک، مدیریت تحولات اساسی، جاری سازی استراتژی، بودجه بندی و کنترل،تصمیم گیری استراتژیک در شرایط عدم اطمینان، مدیریت استراتژیک در سازمان های چند کسب و کاره و هولدینگ، و مدیریت استراتزیک در سازمان های دولتی و غیرانتفاعی موضوع هایی هستند که در دروس طراحی شده برای این گرایش گنجانده شده اند.

دروس تخصصی گرایش استراتژی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

1201

پیاده سازی استراتژی

3

1202

مدیریت استراتژیک پیشرفته

3

 

2.2. گرایش مالی

در این گرایش، دانشجویان با نظریه های کلاسیک و جدید مدیریت مالی و سرمایه گذاری و کاربرد آن ها آشنا می شوند. آنان می توانند با ارایه راهکارهایی برای توسعه سرمایه گذاری، گام هایی موثر برای رفع مشکلات اقتصادی بنگاه بردارند. گرایش مالی به مدیریت کارآمد و موثر وجوه مالی به شیوه ای می پردازد که باعث تحقق اهداف بنگاه شود. این گرایش شامل چگونگی بودجه بندی سرمایه ای،تامین مالی و اداره منابع و مصارف کوتاه مدت مانند دارایی ها و بدهی های جاری است. دانش آموختگان گرایش مالی علاوه بر توانایی تحلیل بازارهای مالی می توانند وضعیت مالی سازمان ها و صنایع را ارزیابی کنند و در اخذ تصمیمات مالی موثر در بنگاه ها ایفای نقش کنند. در این گرایش به موضوع هایی مانند قوانین و مقررات مالی، مهندسی مالی و طراحی ابزارها، مدیریت ریسک، ارزش یابی اوراق بهادار و بنگاه ها، قیمت گذاری اختیارهای مالی، اقتصادسنجی مالی، نظریه بازار سرمایه، مدیریت مالی بین المللی، بانکداری و مالیه اسلامی پرداخته می شود.

دروس تخصصی گرایش مالی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

2201

بازارها و نهادهای مالی

3

2202

مدیریت سرمایه گذاری

3

 

2.3. گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

در این گرایش دانشجویان با مفاهیم اصلی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آشنا می شوند. یک سیستم اطلاعاتی تعامل بین کاربران، فرآیندهای کسب وکار، داده و فناوری است. فناوری اطلاعات نیز به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده سازی، پشتیبانی و مدیریت سیستم های اطلاعاتی با به کارگیری فناوری اطلاعات می پردازد. در عصر کنونی اهمیت سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در دنیای کسب وکار روز به روز برجسته تر می شود. کسب مزیت رقابتی و عملکرد برتر در محیط رقابتی و پویای کسب وکار دنیای امروز مستلزم کسب توانمندی و تسلط بر سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات است. در این گرایش موضوع هایی مانند تولید اطلاعات با سرعت بالا و کیفیت مناسب، ارزش افزایی مدیریتی از اطلاعات و کاربرد آن در سطوح مختلف مدیریتی، پیاده سازی پروژه های فناوری اطلاعات در بخش های مختلف، ومدل های کسب وکار نوین مبتنی بر پایه فناوری اطلاعات بررسی می شوند.

دروس تخصصی گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

کد درس

نام درس

تعداد واحد

1701

تجارت الکترونیک

3

1702

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

3

 

2.4. گرایش عملیات و زنجیره تامین

هدف از این گرایش آشنایی دانشجویان با مفاهیم، موضوعات و مسایل مدیریت عملیات و زنجیره تامین است. دست آورد تحلیل، طراحی و برنامه ریزی عملیات و زنجیره تامین، تطابق نیازهای متقاضیان کالا و یا خدمات با منابع، توانمندی ها و فرآیندهای یک سازمان و یا شبکه ای از سازمان ها است. به این منظور می بایست مجموعه ای از مفاهیم، قواعد و روش های هم خوان از سطوح کلان و راهبردی تا سطوح خرد و اجرایی به کار گرفت. بنابراین در این گرایش درس هایی ارایه می شود که مقدمات ایجاد چنین قابلیتی را برای دانشجویان فراهم کند. در این گرایش موضوع هایی مانند استراتژی عملیات، مدیریت استراتژیک زنجیره تامین، طراحی و تحلیل سیستم های تولیدی، مدیریت موجودی انبار، لجستیک، مدیریت ریسک و ارتباط با تامین کنندگان مطرح می شوند.

دروس تخصصی گرایش عملیات و زنجیره تامین

کد درس

نام درس

تعداد واحد

1801

استراتژی عملیات

3

1802

مدیریت زنجیره تامین

3

 

3. دروس اختیاری و پایان نامه

 2 درس اختیاری برای هر گرایش

 6 واحد پایان نامه برای کلیه گرایش ها

دوره کارشناسی رشته مدیریت جهانگردی

نظر به تاکید صریح قران کریم و شارع دین اسلام بر ضرورت امر جهانگردی و نقش آن در بسط روابط بین الملل و گسترش منابع اقتصادی کشور و همچنین لزوم تربیت متخصصان کارآمد در جهت ارتقاء کیفی سطح ارائه خدمات دست اندرکاران این صنعت رشته مدیریت جهانگردی تاسیس شده است.

دوره کارشناسی مدیریت جهانگردی 4 سال خواهد بود. نظام آموزشی این دوره واحدی است و کلیه دروس نظری و عملی آن در 8 سال نیمسال تحصیلی ارائه می شود. تعداد کل واحد های آموزشی و کارورزی رشته مدیریت جهانگردی 132 واحد می باشد.

1. دروس عمومی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

1

معارف اسلامی (1)

2

2

معارف اسلامی (2)

2

3

اخلاق و تربیت اسلامی

2

4

انقلب اسلامی و ریشه های آن

2

5

تاریخ اسلام

2

6

متون اسلامی (آموزش درس عربی)

2

7

فارسی

3

8

زبان خارجی

3

9

تربیت بدنی (1)

1

10

تربیت بدنی (2)

1

 

2. دروس پایه رشته مدیریت جهانگردی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

01

روانشناسی عمومی

2

02

مبانی جامعه شناسی

2

03

اصول علم اقتصاد 1

2

04

اصول علم اقتصاد 2

2

05

اصول حسابداری 1

3

06

اصول حسابداری 2

3

07

ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردی

3

08

آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی

3

09

مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی

2

10

روش تحقیق

2

11

مبانی سازمان و مدیریت

3

12

حقوق اساسی

2

 

3. دروس اصلی رشته مدیریت جهانگردی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

13

رفتار سازمانی

3

14

پژوهش عملیاتی در جهانگردی

3

15

تاریخ فرهنگ ایران 1

2

16

تاریخ فرهنگ ایران 2

2

17

شناخت روحیات ملل

2

18

قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی

2

19

مبانی مردم شناسی (جهانگردی)

2

20

مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی

2

21

اقتصاد جهانگردی

2

22

شناخت صنایع دستی ایران

2

23

نقشه خوانی و آشنایی با نقشه

2

24

جغرافیای جهانگردی عمومی

2

25

جغرافیای جهانگردی ایران

2

26

شناخت صنعت جهانگردی

2

27

گذراندن اوقات فراغت

2

28

زبان انگلیسی 1

2

29

زبان انگلیسی 2

2

30

زبان دوم (1)

2

31

زبان دوم (2)

2

32

آداب سفر در اسلام

2

33

تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران

2

 

3. دروس تخصصی رشته مدیریت جهانگردی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

34

باستان شناسی ایران

2

35

هنر معماری ایران 1

2

36

هنر معماری ایران 2

2

37

آشنایی با موزه های ایران

2

38

زبان انگلیسی تخصصی 1

2

39

زبان انگلیسی تخصصی 2

2

40

امور مسافرت و صدور بلیت

3

41

فن راهنمایی

3

42

برنامه ریزی توسعه جهانگردی

3

43

مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی

3

44

برنامه ریزی و سرپرستی گشتها جهانگردی

2

45

فرهنگ عامه

3

46

زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی

2

47

زبان انگلیسی مکالمه

2

48

کارآموزی

4

49

آشنایی با سازمان های دولتی ایران

2