یادش بخیر دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز و سالهای 90 تا 94 که از سخت ترین ولی بهترین روزهای نوستالژیک زندگی ما بودن ..

برا دانشکده مهندسی چی بهتر از دیدن وبلاگ اون زمان ها که از سال 90 تا 94 روش کار می شد

bargh90chamran.blogfa.com