اجزای (عناصر ) زیرساخت هوشمندی کسب و کار

زیر ساخت های هوشمندی کسب و کار

Parts of a Business Intelligence Infrastructure

همانطور که در بخش های قبلی توضیح داده شد هدف از هوشمندی کسب و کار یا هوش تجاری تحویل اطلاعات دقیق و مفید به تصمیم گیرندگان مرتبط و مناسب  در زمان مناسب برای پشتیبانی از تصمیم گیری موثر است.

آنچه در زیر به آن اشاره میکنیم شرحی مختصر است که شما رابا ساخت یک محیط هوشمندی کسب و کارکار آمد آشنا می کند.

انبار داده رابطه ای

انبار داده رابطه ای اطلاعاتی را ذخیره می کند که سیستم BI شما آترا تغذیه می کند. همانطور که از این نام بر می آید،  معمولا به صورت یک یا چند پایگاه داده رابطه ای شکل می گیرد. با این حال، یک انبار داده از قوانین طراحی پایگاه داده مشابهی استفاده نمی کند، زمانی  معماری پایگاه داده رابطه ای مورد استفاده قرار می گیرد که توسط سیستم های معاملات، خطوط تجاری استفاده می شود.

خطوط تجاری

LOB (خط کسب و کار) یک اصطلاح عمومی است که محصولات یا خدمات ارائه شده توسط یک شرکت یا سازنده را توصیف می کند. برای مثال، یک شرکت که دیسک های حالت جامد را تولید می کند، ممکن است ادعا کند LOB خود ذخیره داده است.

یک انبار داده رابطه ای برای همه اعمال زیرساخت های BI ضروری نیست. در بعضی موارد، ممکن است داده ها را از سیستم های خطوط تجاری شما و سایر منابع موجود به طور مستقیم در ذخیره سازی اطلاعات بهینه سازی جمع آوری شده در زیر توضیح داده شود. برخی از دلایل قرار دادن یک انبار داده در راه حل BI شما عبارتند از:

  • جمع آوری داده ها از منابع متفاوتی – اطلاعات از سیستم های خطی مختلف و منابع دیگر در سراسر سازمان شما می تواند به هم متصل شود و هماهنگ شده و قبل از آنکه بیشتر در جریان روند حرکت کند.
  • پردازش غیرفعال سازی از سیستم های معاملات، خطوط کسب و کار – داده ها را می توان از سیستم های منبع بیرون کشید بدون اینکه از سیستم ها برای جمع آوری یا دستکاری داده ها استفاده کند. سپس این پردازش می تواند با استفاده از منابع سیستم انبار داده ها انجام شود.
  • حافظه نهادی در سراسر ارتقاء به سیستمهای خطی – سازمان شما می تواند به انبار داده ها متکی باشد تا داده های بومی را حفظ کند، بنابراین اجتناب از نیاز به وارد کردن داده های قدیمی به سیستم های جدید.
  • جداسازی از تغییرات فروشنده – یک انبار داده ها، یک بافر بین سیستم های خطی کسب و کار و بقیه زیرساخت های BI را فراهم می کند. تغییرات در سیستم های خطی را می توان در فرایند بار انبار داده ها مورد بررسی قرار داد و در بقیه محیط BI انتشار نمی یابد.
  • عکس های نقطه ای در زمان – انبار داده ها می توانند عکس های لحظه ای لحظه ای از داده ها را برای ارائه گزارش های تاریخی حفظ کنند. این اغلب با داده های در حال تغییر دشوار است

Data Extract, Transform and Load (ETL)

استخراج، تبدیل و انتقال داده

ذخیره سازی متمرکز

لایه متادیتا

لایه مصرفی

نتیجه
پیاده سازی زیرساخت های BI یک اقدام بی اهمیت نیست. اما با دانش درست، آماده سازی و توجه به بهترین شیوه ها، یک زیرساخت BI به خوبی اجرا می شود و بازده زیادی را برای سرمایه گذاری فراهم می کند و یک مزیت رقابتی عظیم برای سازمان شما را فراهم می کند.

برای پرداخت این فرم را پر کنید: