Self Service BI

Self Service BI

ارائه تحلیل های بسیار حجیم و پیشرفته به صورتی که نیازی به پیاده سازی سرویس های تحلیلی روی سرور نباشد. نمایش شاخص های کلیدی عملکرد وقتی امکان اتصال به منابع اطلاعاتی نباشد. یکی از مهمترین ویژگی های بسته تحلیلی و هوش تجاری شخصی در این است که وابستگی به نیروهای حوزه فناوری اطلاعات برای طراحی و ساخت داشبوردهای مدیریتی به حداقل می رسد. در عمل مدت زمان راه اندازی چنین گزارشات تحلیلی بسیار اندک می شود. از سوی دیگر می توان از این فناوری برای پیاده سازی مدلهای پایلوت بر مبنای فناوری طراحی چابک و یا اثبات مدل مفهومی(Prove of Concept) یک دیتامارت(Data Mart) بهره برد.

Self Service BI

روش SSBI به کاربر نهایی اجازه می دهد تا گزارشات تحلیلی  مورد دلخواه را بسازد تا کارشناسان فناوری اطلاعات تمرکز خود روی سایر جوانب قرار دهند. که در این صورت هر دو گروه منفعت خواهند برد. فلسفه SSBI در این است که بر خلاف روش سنتی که وظیفه طراحی گزارشات به عهده IT بوده که این امر نتواسته به صورت کامل رضایت مشتری را جلب کند، طراحی گزارشات در بستری ساده و گرافیکی امکان پذیر شده تا این خلا تاریخی بگونه ای پر شود. دلیل اصلی ساده بودن محیط طراحی SSIB در این است که کاربران تخصص چندانی در حوزه فناوری اطلاعات ندارند. به صورت ایده ال، دپارتمان IT بایستی از طریق ارائه فراداده در سطح کسب و کار به کاربران کمک کند تا درک مناسبی از داده کسب کند. این امر به کاربران کمک می کند تا روی معنای داده تمرکز کنند و نه خود فناوری. بایستی قابلیت های SSBI از همان ابتدا با محوریت و تمرکز کسب و کار ساخته شود .ارائه آموزش های عملی روی خود داده و سرویس SSBI در افزایش انگیزه کاربران در جهت استفاده از چنین فناوری بسیار حیاتی است. تیم جرفه ای میلاد امیری آماده است تا تجربه طراحی و ساخت مدل های داده ای و همچنین چگونگی ساخت و استفاده از چنین داشبوردهای تعاملی جذاب را به کارشناسان شما آموزش دهد تا بتوانید لذت کشف روند های کسب و کار را در محیطی ساده و جذاب را دریابید.

Self Service BI